Mistä kyse? 

Kesäkuussa 2020 totesimme sosiaalisessa mediassakin haluavamme tukea yhdenvertaisuuden edistämistä ja näyttää konkreettisesti, että yhdenvertaisuus on Zaibatsulla tärkeä arvo. Pohtiessamme miten tekisimme tämän käytännössä, nousi kaikilla mukanaolijoilta halu tehdä jotain konkreettista pelkän pinnallisen tuen näyttämisen sijasta. Päättimmekin lähteä kehittämään yhdenvertaisuutta Zaibatsulla, toivoen tulevan prosessin auttavan meitä paremmin ymmärtämään omat mahdolliset sokeat kohtamme.

Prossessin edetetessä mukaan kuvioihin tulikin Wanda O Rly, kuka tarjosi yhdenvertaisuuteen liittyvää valmennusta yrityksille. Wandan työpaja toteutettiin loppuvuodesta 2020 ja siihen osallistui työryhmä, joka koostui Zaibatsun johtokunnasta ja muutamasta avainhenkilöstä.

Zaibatsun työpaja toimi pilottihankkeena Wandalle, jonka vuoksi halusimme odottaa tämän kirjoituksen julkaisua siihen asti kunnes Wandan yrityssivut ovat julkaisuvalmiit, jotta voimme auttaa Wandaa saamaan kaiken näkyvyyden ja positiiviset arviot myös omalta osaltamme.

Työpajan sisältö 

Työpaja alkoi siten, että ryhmä kävi yhdessä Wandan johdolla läpi yhdenvertaisuuslainsäädäntöä sekä erilaisia henkilöön liittyviä syitä, joiden ympärillä yhdenvertaisuus ja sen toteutuminen voisi mahdollisesti olla uhan alla.

Tämän jälkeen työryhmä siirtyi käymään läpi ennen työpajaa toteutetun yhdenvertaisuuskyselyn tuloksia. Ensin ryhmä tarkasteli esille positiiviset tulokset ja niiden taustatekijöitä, jonka jälkeen siirryttiin tunnistettujen riskien sekä parannusehdotusten pariin. Työpajan lopussa ryhmä ideoi ja keskusteli kyselyn tuloksista kriittisesti pohtien miten hyvät asiat pidetään hyvinä sekä miten tunnistetut riskit minimoitaisiin ja yhdenvertaisuutta voitaisiin entisestään parantaa. 

Työpajan jälkeiset ajatukset ja tulevaisuus

Työpajan jälkeen työryhmä oli hyvin positiivisin mielin ja koko ryhmä oli yksimielisesti sitä mieltä, että työpaja oli palvellut Zaibatsua hyvin. Työpaja antoi varmistusta siitä, että olemme oikealla polulla yrityksemme yhdenvertaisuuden kanssa, kuitenkin samalla antaen tärkeää lisänäkemystä ja apukeinoja entistä parempaa ja yhdenvertaisempaa suuntaa kohti.  

Työpajaa ennen Zaibatsulle oltiin luotu yhdenvertaisuusohjelmaa varten dokumentti, johon lisäilimme pajan aikana tulleita ideoita ja keskustelussa nousseita tärkeitä kohtia esille. Tämä dokumentti tulee toimimaan tulevaisuudessa pohjana yhdenvertaisuustoimien kirjaamiselle sekä muistiona tehdyistä toimenpiteistä ja ohjelman kannalta tärkeästä taustasta. 

Tulevaisuudessa jatkamme yhdenvertaisuusohjelman kehittämistä ja toimenpiteiden konkretisointia yhdessä sekä Wandan opastuksella, että mukana olleen tiimin kera. Tulemme myös jakamaan oppeja ja tulevia toimenpiteitä lopulle Z-tiimistä, jotta voimme ylläpitää läpinäkyvyyttä ja kehittää yhdenvertaisuutta yhdessä koko tiimin kanssa. 

Loppukiitokset Wandalle 

Lopuksi haluamme vielä yhdessä koko Zaibatsun tiimin voimin välittää isot kiitokset Wanda O Rly:lle erinomaisesta työpajasta. Wanda johti pajaa ammattitaitoisella ja helposti lähestyttävältä tavalla, joka palveli mitä parhaiten omia toiveitamme ja tarpeita. Kiitos Wanda!

Käykää myös vilkaisemassa Wandan omat verkkosivut: https://wandaorly.com/

Wanda O Rly LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/wanda-o-rly/posts/?feedView=all

Wanda O Rly Facebook: https://www.facebook.com/wandaorly

Niko Ollikka

  • Junior Marketing Specialist
  • Työkalut: Hootsuite, G Suite, LinkedIn, Leadfeeder, Vainu
  • Diggaa: Narratiiviset ja visuaaliset pelit, kamppailulajit ja amerikkalainen jalkapallo

Kysyttävää? Soita Herkolle!