Tag Archives: strategia

Arvomme / Kuusi pääarvoamme -Zaibatsu Code of Honor

Brändiuudistuksemme yhteydessä halusimme kiinnittää enemmän huomiota siihen keitä me täällä Zaibatsulla olemme ja siihen, mitkä ovat meidän keskeiset arvomme. 

Keskustelun ja pohdinnan tuloksena arvomme kirjattiin brändikäsikirjaan. Seuraavat kuusi pääarvoamme mielestämme tiivistävät sen, mikä meille on tärkeää ja mikä ohjaa kaikkea tekemistämme. 

Honour / Arvostus

Kaiken työmme ja tapojen, joilla toimimme, tulee heijastaa kunnioitusta toisia kohtaan – samoin kuin heidän oikeuksiaan ja tavoitteitaan kohtaan. Tämän perustana toimii se arvo, jonka asetamme omalle ammattitaidollemme ja maineellemme.  

Integrity / Rehellisyys

Olemme aitoja, läpinäkyviä ja jakavia laajennetun työyhteisömme jäseniä. Tällä tarkoitamme, että toiminnassamme pyrimme aina olemaan rehellisiä, jopa silloin, jos törmäämme ongelmiin. Olemme läpinäkyviä toiminnassamme:  mitä enemmän kumppanimme toiminnastamme näkevät, sen parempi. Jaamme ja vaihdamme myös tietoa ja osaamista yhteistyökumppaniemme kanssa, koska se tiedämme sen olevan tie kohti kasvua, hyviä kumppanuuksia ja osaamisen kasvua. 

Progress / Kehittyminen

Pidämme jatkuvasti silmämme auki, etsien mahdollisuuksia kasvaa ja kehittyä paremmaksi siinä mitä teemme, samalla pyrkien auttamaan muita heidän omilla kasvupoluillaan. 

Tyytyväisyys on kasvun pahin vihollinen, minkä vuoksi emme koskaan jää paikoillemme taputtamaan itseämme selkään vaan etsimme jatkuvasti uusia mahdollisuuksia parantaa osaamistamme. Kuitenkin tiedostamme, että emme voi kasvaa ilman vastavuoroisuutta. Siispä pyrimme myös tukemaan kumppaneitamme heidän omassa kasvussaan. 

Practicality / käytännöllisyys/  #tostanoin

Olemme ratkaisukeskeinen ja hyvin organisoitunut ryhmä osaavia yksilöitä. Näemme sekä esteet että eeppisiksikin koetut haasteet sarjana täysin toteutettavissa olevia tehtäviä. Haasteet ovat hyväksi! Kehitystä ei voi tapahtua, ellemme ole valmis kohtaamaan ja ylittämään uusia esteitä, siksipä pyrimmekin kohtaamaan ongelmat suoraan ja voittamaan ne käytännöllisin ratkaisuin. 

Communication / Kommunikaatio

Yhteisö voi yltää yksilöitään korkeammalle vain ja ainoastaan, jos se jakaa tietoa ja osaamista. Kysymällä tyhmiä kysymyksiä vältämme tekemästä tyhmiä virheitä. Toisin sanoen: kun osaajamme kehittyvät, he eivät haudo uutta tietoa itsellään vaan jakavat sen muillekin, tehden näin yhden henkilön kehittymisestä koko tiimin kehittymistä. 

Fun / Hauskuus

 Lähtökohtana alalle tulemisessa ja siellä pysymisessä on yksinkertaisesti se, että pidämme hauskojen asioiden tekemisestä. Joten meille hauskuus on vakavaa bisnestä.

Kaikilla meistä on ytimessään tausta pelien kanssa. Juuri niiden tuoma hauskuus on meille tärkeää ja on meidät vetänyt alalle. Siispä suhtaudummekin vakavasti siihen, että se, mitä teemme on hauskaa ja että kanssamme työskentely on osa hupia.