Tag Archives: Pehmeät taidot

Peliohjelmoijan osaaminen Part 2 – Pehmeillä taidoilla päteväksi.

Kuvassa visualisoidaan peliohjelmoijan osaaminen korostamalla eri aivopuoliskojen eroja pehmeiden ja kovien taitojen osalta

Mikäli et ole lukenut blogimme ensimmäistä osaa koskien peliohjelmoijien kovia taitoja lue se tästä: https://zaibatsu.fi/peliohjelmoijan-osaaminen-part-1-kovilla-taidoilla-kovia-tuloksia/

Sosiaaliset taidot ja persoonallinen osaaminen 

Vaikka teknisen osaamisen tärkeyttä ohjelmoijan työssä ei voida kieltää, peliohjelmoijan osaaminen koostuu myös heidän “pehmeistä taidoistaan”. Pehmeistä taidoista puhuttaessa tarkoitetaan henkilön yksilöllisiä sosiaalisia ja tunnetaitoja. Nämä taidot ovat suuressa roolissa kun puhutaan siitä, mikä erottaa pelialalla työskentelevän ohjelmoijan muista ohjelmoijista.

Motivaatio

Pelien tekemisessä motivaatio ja intohimo ovat usein suuressa roolissa, sillä lähes aina ohjelmoijat ovat itse intohimoisia pelaajia ja he myös siirtävät kyseisen intohimon työhönsä. Intohimo tekemistään kohtaan on usein voimakkaampi motivaattori kuin pelkästään taloudellinen hyöty; näin ollen työn jälki ja siihen laitettu panostus heijastavat tekijänsä motivaatiota.

Luovuus

Motivaation ja intohimon lisäksi suuri etu pelikoodareilla on heidän luovuutensa. Pelit ovat lähtökohtaisesti luova alusta, jolloin myös niiden tekijöiden tulee kyetä luovuuteen ja luovien ratkaisujen löytämiseen. Tämä pätee sekä grafiikassa että koodin tekemisessä ja optimointiratkaisujen löytämisessä.

Tehokkuus

Varsinkin hyperkasuaalien mobiilipelien tekemisen tuotanto-pipeline etenee nopeasti ja tehokkaasti jopa parin viikon aikataulutuksella. Näin ollen pelien tekeminen on valmentanut toimimaan tehokkaasti ympäristössä ja työssä, joka on haastavaa ja nopeatempoista.

Palaute ja reaktiivisuus

Ketterän kehittämisen työmallien kautta peliohjelmoijat kehittyvät olemaan reaktiivisia ja ovat tottuneet saamaan jatkuvasti palautetta ja tekemään muutoksia nopealla aikataululla. Usein tämä vaatii myös koko prosessin arviointia ja prioroteettien uudelleenjärjestelyä.

Oppiminen ja kehitys 

Peliala on haastava ala ja jatkuvasti muutoksessa, minkä vuoksi pelien ohjelmoijat joutuvat jatkuvasti kehittämään itseään ja pysymään perillä alan muutoksista ja kehityksestä. Näin ollen peliohjelmoijan osaaminen kehittyy jatkuvasti heidän ollessa oppimisen syklissä mukana.

Tiimityö

Pelien tekemisessä on jatkuvasti läsnä tiimi eri asiantuntijoita (grafiikka, äänet, tuottajat suunnittelijat yms.), joiden kaikkien panosta tarvitaan. Niinpä erityisen tärkeäksi pelikoodareille nouseekin kyky tehdä yhteistyötä tiimissä ja ottaa huomioon useat pelien tekemisen osa. Tiimityöskentelyyn kuuluu myös näkemyserot ja kritiikki, jolloin on erityisen tärkeää osata olla vastavuoroinen tiimipelaaja.

Viestintätaidot

Tiiviin tiimityöskentelyn ja ketterien metodien ansiosta ohjelmoijat kehittyvät ymmärtämään ja vastaanottamaan toisten kommentteja ja palautetta ja samalla kyeten itse kommunikoimaan teknologisiakin elementtejä selkokielellä. Viestintätaitojen lisäksi ohjelmoijat oppivat työssään myös hyväksymään kritiikkiä ja sen, että toisinaan omatkin luomukset joudutaan hylkäämään.

Itseohjautuvuus

Pelikoodareiden itseohjautuvuuteen kuuluvat muun muassa seuraavat asiat:

-Kyky johtaa itseä, työtään ja ajankäyttöään kohti yhteistä päämäärää.

-Kyky ottaa vastuu itsestä ja tehdystä työstä.

-Kyky tehdä itsenäisiä päätöksiä ja priorisoida.

-Kyky pyytää apua, kun sitä tarvitsen.

-Kyky asettaa täsmällisiä, aikaan sidottuja ja realistisia tavoitteita.

-Kyky hallita stressiä.

-Kyky huolehtia hyvinvoinnistaan.