Frontend on ohjelmiston käyttäjälle näkyvä puoli, jonka kanssa käyttäjä on vuorovaikutuksessa. Web-ohjelmistot ja mobiiliapplikaatiot ovat yleensä sataprosenttisesti fronttia, ja ne keskustelevat taustajärjestelmien eli backendin tai bäkkärin kanssa yleensä rajapintojen välityksellä.

Pelikehityksen työkalut soveltuvat yleensä suoraan semmoisenaan muidenkin käyttöliittymien toteutukseen, ja olemmekin toteuttaneet erilaisia vuorovaikutteisia ratkaisuja teollisuudelle, puolustusvoimille, logistiikkaan ja kaupunki-infraan.

Zaibatsun frontend-kehittäjät ovat kaikki kokeneita koodareita ja ohjelmistosuunnittelijoita, joiden osaaminen on työvuosiin nähden korkealla tasolla, sillä heidän taustansa on pelikehityksessä, missä haasteet ovat yleensä huomattavasti kompleksisempia kuin “todellisessa maailmassa”. Muuttujia on yleensä paljon enemmän ja vuorovaikutus tapahtuu nopeasti, monen syötteen kautta.

Miksi vuokraamme koodareitamme:

  • Oppiminen: haluamme kehittäjiemme osaamisen olevan mahdollisimman monipuolista ja heidän myös jakavan osaamistaan ulospäin. Emme halua elää vain omassa kuplassamme.
  • Hajauttaminen: ohjelmistokehitys on se, minkä osaamme, eikä ole mitään syytä rajata sitä pelkästään pelialaan. Toimimalla laaja-alaisesti minimoimme riskejä ja tuemme vakaata kasvua.
  • Yhteistyö: uskomme erilaisten verkostojen ja kumppanuuksien avaavan meille aina uusia mahdollisuuksia tehdä sitä, minkä osaamme parhaiten.

Miksi koodareitamme vuokrataan:

  • Osaaminen: devaajamme hallitsevat osaamisalansa yleensä selkeästi keskivertoa paremmin ja pääsevät uudessakin projektissa nopeasti vauhtiin.
  • Tiimityötaidot: zaibatsulaiset ovat tottuneet tekemään työtä kysellen, kertoen ja auttaen toisiaan. He osaavat raportoida ja dokumentoida tekemisensä ja pitävät huolen, että versionhallinta on ajan tasalla.
  • Käytännöllisyys: oma kehitystyömme tapahtuu nopearytmisessä ketterän kehityksen pipelinessa, jossa ongelmat ratkaistaan mieluiten heti ja turha työ jätetään tekemättä. Sama mentaliteetti hyödyttää myös alihankinta-asiakkaitamme. #tostanoin