Mikä on PGC?

Pocket Game Connects on tapahtuma erikokoisille pelialan yrityksille. Globaalit ja isot peliyritykset voivat tapahtumassa etsiä uusia yhteistyömahdollisuuksia sekä hioa strategista suuntaansa, kun taas pienemmät yritykset voivat etsiä uusia kumppanuuksia, tilaisuuksia, verkostoitua sekä kenties löytää uusia inspiraation lähteitä. Hyvänä esimerkkinä PGC:n tarjoamista tilaisuuksista toimii Big Indie Pitch-kilpailu, johon myös Zaibatsu osallistui tänä vuonna .

PGC lähestyy pelialaa kahdesta näkökulmasta. Isommalla skaalalla PGC:ssä tarkastellaan muun muassa globaaleja pelien julkaisustrategioita sekä uusia tilaisuuksia. Tarkastelun fokuksena ovat kiinnostavimmat markkinat sekä kuumimmat aiheet ja trendit.

Pienemmässä skaalassa, eri puheosuuksissa keskitytään pelien tekemisen prosesseihin, käsitellen aiheita kuten luovuuden yhdistäminen tuotantoon, kestävyys (sustainability) sekä omien pelien sovittaminen todistetusti toimivaan bisnesmalliin. Toivetilana on auttaa pieniä yrityksiä löytämään seuraavan menestyspelin reseptin. 

Mikä on Big Indie Pitch? 

Big Indie Pitch on PGC- tapahtumassa pidetty kilpailuosio, jossa indie peliyritykset osallistuvat pikatreffailun tapaiseen pitchaus-kilpailuun. Kilpailussa menestyneet palkitaan eri palkinnoilla, joista mittavin on arvokas promopaketti. 

Kunkin osallistuvan yrityksen edustaja saa 3 minuuttia aikaa “pitchata” eli esitellä oman pelinsä ja minkälaisia mahdollisuuksia peli tarjoaa. Pitchin jälkeen kukin esittelijä on tuomariston kyseltävänä minuutin ajan. Kun aika tulee täyteen, siirtyy pitchaaja uuteen pöytään, jossa suorittaa saman rutiinin uudelleen. Kun kaikki pöydät on käyty läpi, tuomaristo vetäytyy pohtimaan, jonka jälkeen kärkikolmikko julkaistaan. 

Zaibatsu ja Big Indie Pitch 2021

Tänä vuonna Big Indie Pitch järjestettiin Zoomin välityksellä. Zoomissa kukin pitchaaja laitettiin virtuaaliaulasta ensin odotushuoneeseen, jonka  jälkeen he pääsivät pitchaamaan tuomareiden huoneisiin (neljä eri huonetta, jokaisessa 2-4 tuomaria). 

Zaibatsulle ei tänä vuonna irronnut paikkaa kärkikolmikosta, mutta kilpailu oli poikkeuksellisen tiukkaa ja usealle sijalle syntyi tasapelitilanteita. Zaibatsulla pitchaajana oli aikaisempi BIP-konkari ja graafinen suunnittelijamme Janet Vaher. Zaibatsun osallistui kilpailuun Drift Royale 3D-nimisellä autopelillä. Pelissä pelaajat ajavat autoillaan poimien erilaisia apuvälineitä samalla eliminoiden toisiaan kisasta. Viimeinen areenalla oleva auto voittaa. 

Tuomariston palaute oli positiivista, jossa pelin todettiin näyttävän hauskalta. Korjaavaa palautetta annettiin puolestaan pelin monetisaatioon ja ruudun perspektiiviin liittyen. 

Pitchaajan kommentit 

“Tapahtumassa hienoa oli sen samankaltaisuus normaalisti fyysisesti järjestettävän tapahtuman kanssa. Tapahtuma oltiin rakennettu hyvin ja tehokkaasti ilman suurempia teknisiä ongelmia tai odotusaikoja. Osallistujat huomioitiin myös erityisen hyvin.  Esimerkiksi osallistujan laitteen hajoamiseen mukauduttiin ja tälle tarjottiin uusi tilaisuus pitchata viimeisenä. Virtuaalinen toteutus antoi myös enemmän vapautta, joka oli sekä positiivista että negatiivista, koska lisävapaa johti toisinaan myös ajatuksen harhailuun jopa työasioihin.  Virtuaaliympäristö kuitenkin antoi myös mahdollisuuksia luovuudelle omien kustomoitujen taustakuvien kautta, jotka moni oli todennut hauskaksi. On kuitenkin harmillista ettemme voineet livenä tavata kasvotusten, koska ruudun välityksellä tunnelma ei vain ole samanlaista. Suuri osa PGC:tä on juuri tapahtuman jälkeinen yhdessäolo, jossa verkostoidutaan ja muodostetaan ystävyyksiä. “

Kysyttävää? Soita Herkolle!